ท้องถิ่น จ.พะเยา ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลแม่ปืม

แชร์ข่าวพะเยา

นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ปืม ต้อนรับนางธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มาตรวจเยี่ยมที่เทศบาลตำบลแม่ปืม และใช้โอกาสเดียวกันตรวจประเมินเทศบาลตำบลอีกหลายที่เพื่อความกระชับในสภาวะโควิดระบาด โดยไว้วางใจให้ เทศบาลตำบลแม่ปืม เป็นหลักในการมาตรวจประเมินค่าตอบแทนสำหรับ เทศบาลตำบล โดยให้เทศบาลใกล้เคียงมาประเมินที่ เทศบาลตำบลแม่ปืมในคราวเดียวกัน


แชร์ข่าวพะเยา