โรงพยาบาลพะเยา เตรียมความพร้อมเปิด CI แห่งที่ 2 รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปิด CI  เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ OMICRON ตามข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด เพื่อเป็นอีกช่องทางรองรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกในการติดต่อ  ทางจังหวัดพะเยาจึงได้เตรียม CI แห่งที่ 2 รับผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียว จำนวน 80 เตียง ที่โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้พร้อมเปิดใช้งานในวันนี้ 12 มกราคม 2565

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอนส่วนใหญ่ 48% ไม่มีอาการ ส่วนอาการของโอมิครอนที่พบมาก คือ ไอ 54% เจ็บคอ 37% และไข้ 29% จึงเน้นการดูแลที่บ้านและชุมชน (HI/CI) เป็นหลัก ซึ่งการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลมี 3 แบบ คือ 1.มาตรวจที่ รพ. 2. ตรวจที่หน่วยบริการเชิงรุก ซึ่ง 2 แบบนี้หากผลบวกไม่ต้องติดต่อ 1330 โดย รพ.และหน่วยบริการเชิงรุกจะประเมินอาการ และ 3.การตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากผลบวกในเขตอำเภอเมือง ให้โทร.ติดต่อที่โรงพยาบาลพะเยา 054-409300 กด 0 จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ติดเชื้อกลับใน 6 ชั่วโมง โดยผู้ติดเชื้อ หากอาการหนักจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาล ส่วนผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่มาก จะมีระบบ Home Isolation ภายใต้การกำกับติดตามของทีมบุคลากรทางการแพทย์ หากติดเชื้อที่มีอาการจะมีโรงพยาบาลสนามรับดูแลCommunity Isolation รองรับ

“กรณีผลตรวจ ATK เป็นลบ แต่ยังมีอาการทางเดินหายใจให้ตรวจ ATK อีกครั้ง หากผลยังเป็นลบอยู่และมีอาการมากก็ให้ไปตรวจซ้ำที่คลินิกไข้หวัด รพ.ใกล้บ้าน แต่ผลลบไม่มีอาการ เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำก็เน้นการป้องกันตนเอง ถ้าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวเอง”


แชร์ข่าวพะเยา