สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโกดังและเครื่องอบลดความชื้น

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโกดังและเครื่องอบลดความชื้นตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ปี 2564 ณ.สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด  (สาขาบ้านต๊ำ)

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ นางสาวสุนทรี อริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างโกดังและเครื่องอบลดความชื้น ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ปี 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ณ.สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด  (สาขาบ้านต๊ำ) ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อเป็นอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ให้คุ้มค่าเพื่อบริการสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป


แชร์ข่าวพะเยา