พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีถวายดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ…

แชร์ข่าวพะเยา

            วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  ทหาร ตำรวจ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ที่ บริเวณหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดพะเยา   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  หรือ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

             จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน ข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  ทหาร ตำรวจ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา  ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ที่  บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์…


แชร์ข่าวพะเยา