สหกรณ์ จ.พะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือกแห้ง

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือกแห้งของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวกันตา  จันทนะเมธิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือกแห้ง ของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด โดยสหกรณ์รับซื้อตามราคา ดังนี้ ข้าวสันป่าตอง ราคา 8-8.50 บาท ข้าว กข.6 ราคา 9-9.50 บาท ข้าวหอมมะลิ ราคา 10-10.50 บาท และตรวจเยี่ยมติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง) ฉางขนาด 500 ตัน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้าว และเก็บปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์


แชร์ข่าวพะเยา