จ.พะเยา จัดกิจกรรม KICK OFF สำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

จ.พะเยา จัดกิจกรรม”KICK OFF คทช.” สำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “KICK OFF คทช.” กิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา