จ.พะเยา ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 17 มกราคม2565 นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา  ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดี  เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์

     ทั้งนี้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2376


แชร์ข่าวพะเยา