อบต.แม่สุก จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

แชร์ข่าวพะเยา

วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๕๐ น. นายจตุรงค์  สุวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก มอบหมาย นายชวลิต  แก้วตา รองนายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในการนี้มี น.ส.ดวงสมร  จันทร์ปา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯเข้าร่วมด้วย


แชร์ข่าวพะเยา