PEAพะเยา เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ มอบหมายให้นายเดชา  พญาชัย รองผู้จัดการ นำผู้บริหารและพนักงาน  PEA พะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

   โดยวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวัหยุดราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาลและเพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชาวไทย


แชร์ข่าวพะเยา