สหกรณ์ จ.พะเยา เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี2565

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565  เวลา 07.30 น. นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายปริญญา สารศิริวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา