หญิงวัย 63 ปี ปลูกผักสวนครัวอินทรีย์หลากหลายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      หญิงวัย 63 ปี พร้อมสามี ในพื้นที่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปลูกพืชผักสวนครัวทั้งพืชพื้นบ้านและพืชตามฤดูกาล แบบอินทรีย์ ซึ่งมีพืชพื้นบ้านที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งตามฤดูกาลหลากหลายชนิด ซึ่งในแต่ละวันสามารถที่จะเก็บผลผลิต จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองวันละไม่ต่ำกว่า 300 บาทโดยพืชผักนั้น สามารถเก็บได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากจะใช้วิธีปลูกหมุนเวียนกันไปตลอด

     วันที่18มกราคม2565คุณป้าศรีพรรณ หลวงป้อ หญิงวัย 63 ปี พร้อมสามี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กำลังทำการดูแลผลผลิตพืชผักสวนครัวของตนเองซึ่งมีทั้งพืชผักสวนครัวพื้นบ้าน ทั้งต้นหอม สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ มะเขือกรอบ กระเพรา และพืชผักหลากหลาย รวมทั้งพืชผักตามฤดูกาล เช่น กะหล่ำดอก มอกเครี่ กะหล่ำหัว ผักกาด หลังตนเองและสามีได้ใช้พื้นที่บริเวณสวนหลังบ้าน ที่มีพื้นที่ประมาณ 2 งานกว่า ทำการปลูกพืชผักสวนครัวแทบทุกชนิด โดยใช้วิธีการแบบอินทรีย์ทั้งหมด จนได้รับใบประกาศเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ ที่มีผู้เดินทางมาศึกษาดูงานตลอดจนมาซื้อผลผลิตจากสวนตนเองกันอย่างต่อเนื่อง

     โดยคุณป้าศรีพรรณ เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี  โดยจะปลูกพืชผักสวนครัวที่เป็นผักพื้นบ้านแทบทุกชนิด ทั้งทั้งต้นหอม สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ มะเขือกรอบ กระเพรา และพืชผักหลากหลาย รวมทั้งพืชผักตามฤดูกาล เช่น กะหล่ำดอก กะหล่ำหัว มอกเครี่ ผักกาดดอก กวางตุ้ง โดยจะใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมด โดยปุ๋ยจะใช้ลักษณะน้ำหมักชีวะภาพ และสารกำจัดแมลงก็จะใช้ สะเดาผง และน้ำส้มควันไม้ ซึ่งสวนของตนเองนั้นได้ใบประกาศรับรองเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ และพืชผักก็จะมีความปลอดภัย จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในแต่ละวันก็จะสามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ทุกวัน เนื่องจากตนเองจะปลูกพืชในลักษณะหมุนเวียนตลอดทั้งปี ซึ่งแต่ละวันสามารถสร้างรายได้ให้วันละ 300-400 บาทต่อวัน ซึ่งถือว่าการปลูกผักลักษณะดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี

คุณป้าศรีพรรณ หลวงป้อ บ้านเลขที่ 70  หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 089-5583012


แชร์ข่าวพะเยา