รพ.พะเยาทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม Surgical Intensive Care Unit:SICU

แชร์ข่าวพะเยา

พระสุนทร กิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โดยมี นายแพทย์ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยาเข้าร่วมในพิธี พระสงฆ์จำนวน 5 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป และเวลา13.00 น. ร่วมประชุมวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินสภาพปัญหาและการดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะบาดเจ็บทางระบบประสาท วิทยากร นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จำปาวงค์ นายแพทย์ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์ นายแพทย์ฉัตรเฉลิม เพียรลุประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์ นายแพทย์วัฒนา ธิมา นายแพทย์ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์  และนายแพทย์ศศินทร์ วังศพ่าห์ นายแพทย์ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ ณ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อาคารสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม Surgical Intensive Care Unit:SICU จำนวน 8 เตียง ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางระบบศัลยประสาทและสมอง ทั้งชายและหญิง ซึ่งมีปัญหาความเจ็บป่วยในระดับรุนแรงที่เสี่ยงต่อชีวิต ด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน และมีทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา