มทบ.34 ปลูกหญ้าแฝกปล่อยพันธุ์ปลานิลถวายพ่อหลวง

แชร์ข่าวพะเยา

มณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกปล่อยพันธุ์ปลานิล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  5 ธันวาคม  2562 และวันดินโลก  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์/ ตลอดจนทรงพระราชทานแนวทาง  ในการอนุรักษ์พันธุ์ปลานิลจากการทดลองเลี้ยง   ด้วยพระองค์เอง  ด้วยพระประสงค์ที่ต้องการให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีโปรตีนสูง  มีประโยชน์ต่อร่างกายในราคาที่เอื้อมถึง

พลตรีเศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วยกำลังพลและ รด.จิตอาสาจำนวนรวมกว่า 400 นาย เข้าทำการทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลานิล ในแหล่งน้ำของมณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา เพื่อเป็นการน้อมกล่าวถวายพ่อหลวงเนื่องในวโรกาส

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5  ธันวาคม  2562 และวันดินโลก/ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ  เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์/ ตลอดจนทรงพระราชทานแนวทาง ในการอนุรักษ์พันธุ์ปลานิลจากการทดลองเลี้ยง   ด้วยพระองค์เอง  ด้วยพระประสงค์ที่ต้องการให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีโปรตีนสูง มีประโยชน์ต่อร่างกายในราคาที่เอื้อมถึง

โดยได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลานิล ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 (พะเยา) ลงในสระเก็บน้ำอเนกประสงค์ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชแห่งนี้ จำนวน 5,000 ตัว  จากนั้น ได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเสริม และเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณโดยรอบสระเก็บน้ำอเนกประสงค์แห่งนี้ ระยะทางประมาณ  200  เมตร และบริเวณริมคู คลอง ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองร้อยมณฑลทหารบกที่  34  ระยะทางประมาณ  300 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา จำนวน  5,000 กล้า


แชร์ข่าวพะเยา