ฝ่ายปกครอง จ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบการ ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ฝ่ายปกครอง จ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบการ ป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 20.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและตรวจสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยาโดยได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดและให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 61/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 อย่างเคร่งครัด โดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา