PEA พะเยา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผจก.กฟจ.พะเยา มอบหมายให้นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผจก.กฟย.อ.แม่ใจร่วมรับฟังแนวการทำงาน ของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการประชุมตรวจเยี่ยมและการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมี นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา