เทศบาล ต.บ้านต๋อม ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 17 บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ หมู่ที่ 17 บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา