เทศบาล ต.บ้านต๋อม ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ยากไร้

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 17 บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ หมู่ที่ 17 บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา