ธนาคารออมสินเขตพะเยา มอบผ้าห่มช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่16

แชร์ข่าวพะเยา

นายพรชัย ไชยโย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ธนาคารออมสินเขตพะเยา มอบผ้าห่ม กระปุกออมสิน และเงินทุนสมทบโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่16 /2565   โดยนายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 16 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ.โรงเรียนเจริญใจตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาโดยจะทำการมอบในวันที่ 22 มกราคม 2565


แชร์ข่าวพะเยา