PEA พะเยา มอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา  เป็นตัวแทนมอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา ขนม  ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีถ้อย บ้านทุ่งป่าข่า ม.6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2.ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ใส ตำบลบ้านแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

4.โรงเรียนบ้านแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม PEA พะเยา ได้นำขนมมาแจกให้เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี


แชร์ข่าวพะเยา