ผู้ว่าฯพะเยาลุยตรวจสต๊อกเนื้อหมู

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยตรวจสต๊อกเนื้อหมู ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยกำชับให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

     วันที่22มกราคม2565นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดพะเยา รวมทั้งปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประธานเครือข่ายธุรกิจ ต้องเข้าทำการตรวจสต๊อกเนื้อหมูในสถานประกอบการจำนวน 5 แห่งซึ่งประกอบด้วยบริษัทเอ็มพี โฟร์เซ้นโปรดักส์ จำกัด สาขาพะเยาบริษัทเอกชัยดีวีลอปเม้นท์ซิสเต็ม โลตัสสาขาพะเยาบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีกินมีใช้ และห้องเย็นสิทธิพงษ์ ในการที่จะตรวจสอบสต๊อกเนื้อหมูของสถานประกอบการดังกล่าว เพื่อที่จะให้มีการควบคุมปฏิบัติตามกฎหมายและ พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ย่างเคร่งครัดรวมทั้งการป้องกันการโฉยโอกาสและการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทางการค้า โดยไม่เป็นธรรม

     โดยนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า จากสถานการณ์ที่เนื้อหมูมีราคาแพงทางจังหวัด จึงได้เข้าดำเนินการตรวจสอบสต๊อกของเนื้อหมูของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ทั้งการที่มีหมูเป็น เกินกว่า 500 ตัว ต้องมีการรายงาน และในส่วนของการสต๊อกเนื้อหมูดังกล่าวโดยให้ควบคุมไม่เกิน 5 ตัน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูที่มีราคาแพง ทางจังหวัดได้มีมาตรการช่วยเหลือในการจัดจุด ซื้อและจำหน่ายเนื้อหมูในราคาที่จับต้องได้ จำนวน 10 จุด โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 6 จุด  และอำเภอรอบนอกจำนวน 4 จุด  เพื่อช่วยในการที่จะให้ชาวบ้านสามารถที่จะซื้อเนื้อหมูในราคาที่เป็นธรรม จับต้องได้


แชร์ข่าวพะเยา