อบต.แม่นาเรือ จัดงานกาดต้นไม้แม่นาเรือ

แชร์ข่าวพะเยา

   องค์การบริหารส่วนตำแม่นาเรือ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัด”กาดต้นไม้แม่นาเรือ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ปลูก ต้นไม้ประดับ ให้ประชาชนตระหนักถึงการปลูก และการอนุรักษ์ต้นไม้ประดับ และส่งเสริมช่องทางการตลาด ผู้ปลูกต้นไม้ประดับ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ โดยมีผู้ประกอบการและผู้รักไม้ประดับเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

      วันที่23มกราคม2565นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เปิดเผยว่า งาน กาดต้นไม้แม่นาเรือ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านแม่นาเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ปลูก ต้นไม้ประดับ ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงการปลูกและการอนุรักษ์ต้นไม้ประดับ ส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับกลุ่มผู้ปลูกต้นไม้ประดับ และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ พร้อมนำผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุที่ร่วมกันผลิตขึ้นมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ด้วย

     โดยกาดต้นไม้ ในครั้งนี้ มีผู้ปลูกต้นไม้ประดับ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจการปลูกต้นไม้ประดับ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง


แชร์ข่าวพะเยา