โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 16

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา พร้อมภาคีเครือข่าย จัดโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านเจริญใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ พะเยา

วันที่ 22 มกราคม 2565 ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ชมรมรัฐวิสาหกิจ​จังหวัด​พะเยา ชมรมวิทยุภาคธุรกิจจังหวัดพะเยา ธนาคารออมสินจังหวัดพะเยา  จัด“โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 16  ณ โรงเรียนเจริญใจตำบล ศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ที่ยังขาดแคลนเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค  โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบสิ่งของต้านภัยหนาวเพื่อน้อง พร้อมด้วยนายพิรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ในนามความห่วงใยจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เขต 1 มูลนิธิธรรมนัสเพื่อการกุศล และนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เข้ามอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญใจ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนเจริญใจ ให้การต้อนรับ

ในครั้งนี้ชมรมอุ่นรักฮักพะเยาได้นำสมุด ดินสอ เครื่องเขียน อุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และกล่องสุ่มรางวัล จากพระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี หรือครูบาหนุ่ย เจ้าอาวาสวัดทุ่มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และทุนการศึกษา อาหารกลางวัน  มอบให้เด็กนักเรียน 

 นายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจังหวัดพะเยาจะมีผู้ที่ประสบปัญหาภัยหนาวและมีความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม  เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา