โรงพยาบาลพะเยา จัดการอบรมหลักสูตร “โครงการแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน” กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน” กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน และพนักงานเปล โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้บุคลากรเพียงพอ มีศักยภาพและมีความสุข

อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานงาน โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2565 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน และพนักงานเปล  โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 210 คน วิทยากรโดย คุณสุจิตรา ศรีนาม อดีตนายกเหล่ากาชาดจันทบุรี ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา