โรงพยาบาลพะเยา ให้สัมภาษณ์สื่อ การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์สื่อการบริหารจัดการวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดพะเยา พร้อมรายงานการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด – 19 เป้าหมายร้อยละ 80 ของ MOI เดือนธันวาคม 2564 ตามฐานทะเบียนราษฎร์ และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด – 19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา