เทศบาลต.บ้านต๋อมเปิดโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เปิดโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา