รอง ผวจ.พะเยา ลุยตรวจสินค้าช่วงตรุษจีน

แชร์ข่าวพะเยา

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด ออกตรวจราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี2565 โดยเข้าทำการสุ่มตรวจห้างสรรพสินค้า และตลาดสดขนาดใหญ่  ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมกำชับห้ามเอาเปรียบขึ้นราคาสินค้าฉกโฉยโอกาสขึ้นราคาสินค้าช่วงนี้ รวมทั้งดูแลเรื่องการติดป้ายราคาสินค้า และเครื่องวัดชั่งตวงต้องได้รับมาตรฐาน

    วันที่26มกราคม2565นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าตรวจราคาสินค้า ช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาล  ตรุษจีน ประจำปี 2565 ในห้างสรรพสินค้าตัวเมืองพะเยา  ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก เลือกอุปโภค สำหรับประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษ ทั้งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเครื่องเซ่นไหว้  บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนและถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้า จังหวัดพะเยา   ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า รวมทั้งการใช้เครื่องช่วงตังที่มีมาตรฐานการรับรอง โดยราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังมีไม่มีการปรับราคาแต่อย่างใด ขณะที่ราคาเนื้อหมูก็ถือว่ายังสามารถหาซื้อได้ ในราคาปกติก่อนหน้านี้

    ซึ่งนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ระบุว่า หลังจากที่มีการเข้าตรวจสอบในช่วงนี้พบว่า สถานประกอบการต่างๆ ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะมีการระบุราคาสินค้าที่ชัดเจน และการใช้ตราชั่งตวงก็เป็นไปตามที่กำหนด แลจังหวัดในขณะนี้ในเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องราคาหมูแพงทางพาณิชย์จังหวัดก็ได้มีการช่วยเหลือในการตั้งจุดจำหน่ายหมูในราคาที่เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้มีการตั้งจุดจำหน่ายจำนวน 10 จุด ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 6 จุด และอำเภอดอกคำใต้ 2 จุด อำเภอแม่ใจ 2 จุด โดยจะจำหน่ายเนื้อหมูแดง ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งตรงนี้ก็พอจะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้บ้าง


แชร์ข่าวพะเยา