NTพะเยา ซ่อมแซมสายสัญญาณอินเตอร์เนต

แชร์ข่าวพะเยา

NT พะเยาได้ดำเนินการตัดต่อซ่อมแซม สายอินเตอร์เนตไฟเบอร์ออพติก สาเหตุเกิดจากไฟไหม้สาย ในพื้นที่บ้านแม่กาท่าข้าม 9ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา