PEA พะเยา มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจฯ “คนแม่ใจ ไม่ทิ้งกัน

แชร์ข่าวพะเยา

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิมิตร ปิวศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ใจได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในการจัดกิจกรรม วันรวมน้ำใจฯ “คนแม่ใจ ไม่ทิ้งกัน” ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ


แชร์ข่าวพะเยา