จ.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำแนวกันไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำแนวกันไฟป่า ณ. วัดห้วยผาเกี๋ยง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้นายขวัญตระกูล  หาญกล้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำแนวกันไฟป่า โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าวังทอง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลท่าวังทองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดห้วยผาเกี๋ยง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา