มอบเงินบริจาคเพื่อการกุศล

แชร์ข่าวพะเยา

บ้านสิงห์ธรรม ร่วมกับบริษัทดีโฮมพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทอสังหา จ.ระยอง) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค เมดิคอล อินสทรูเมนท์เซ็นเตอร์ มอบเงินบริจาคแก่โรงเรียน  กองทุนหมู่บ้าน และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการกุศล แก่โรงพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้

– นายสมหมาย-นายณัฐ นิยมรัตน บริษัทดีโฮมพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทอสังหา จ.ระยอง) บริจาค 500,000 บาท Dhomerayong_ดีโฮมระยอง

 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค เมดิคอล อินสทรูเมนท์เซ็นเตอร์ บริจาค 20,000 บาท

-นายสิงคาร อิ่นคำ บ้านสิงห์ธรรม บริจาค 820,000 บาท

โดยมอบให้กับ

1.มอบให้โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยาจำนวน  300,000 บาท

2.มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน 19 โรงเรียน รวม 300,000 บาท

3. .มอบให้กองทุนหมู่บ้านผู้สูงอายุ ผาฮาว-ผาสุก  จำนวน 20,000 บาท

4. มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.เชียงคำ, รพ.ปง,รพ.จุน รพ.เชียงม่วน, รพ.ภูซาง รวม 720,000 บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 1,340,000 บาท


แชร์ข่าวพะเยา