มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ

แชร์ข่าวพะเยา

นายนฤนาท ไผเครือนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม มอบเงินและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แม่อุ้ยปี๋ เดชาอายุ103ปี ม.12 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถือเป็นทรัพยากรบุคคลของตำบลแม่ปืมอย่างยิ่ง มอบ10,000 บาท ทุกคนที่อายุครบ100ปี


แชร์ข่าวพะเยา