อ.แม่ใจ จัดโครงการ แบ่งปันโลหิตรวมน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

แชร์ข่าวพะเยา

อำเภอแม่ใจจัดโครงการ แบ่งปันโลหิตรวมน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ณ.หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 วันอังคารที่ 28  มกราคม 2565  เวลา 08.30-12.00 น. นายพีรัช  จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ มอบหมายให้นางชุติกาญจน์ จันธิมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ  โรงพยาบาลแม่ใจจังหวัดพะเยารับบริจาคโลหิตตามโครงการ ”แบ่งปันโลหิตรวมน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” ณ.หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีผู้บริจาคโลหิต  จำนวน  54  ราย  คิดเป็นโลหิต  จำนวน  18,900 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน  2  ราย  และบริจาคอวัยวะ  จำนวน  2  ราย

        ในการนี้ นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

       


แชร์ข่าวพะเยา