จ.พะเยาเร่งทำแนวกันไฟและกำจัดเชื้อเพลิงก่อนงดเผาเด็ดขาด

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  เร่งจัดทำแนวกันไฟรวมทั้งกำจัดเชื้อเพลิง ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงห้ามเผาเด็ดขาดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อป้องกันสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยพะเยา และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจะเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรและเกรงปัญหาไฟป่าและหมอกควันจะกระทบ

    วันที่29มกราคม2565เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เทศบาลตำบลแม่กา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา รวมทั้งภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา ต้องเร่งเข้าทำการทำแนวกันไฟ รวมทั้งกำจัดเชื้อเพลิงที่บริเวณป่าด้านหลังของ มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ในพื้นที่หมู่ที่ 2 เป็นการเร่งด่วน ก่อนที่จะมีมาตรการในการงดเผาโดยเด็ดขาด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่จะเกิดขึ้นได้ ในพื้นที่

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรกับนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในช่วงเวลานั้น เกรงว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จะกระทบ กับการเสด็จดังกล่าว ทางท้องที่จึงได้มีการเตรียมการ ที่จะทำแนวกันไฟรวมทั้งกำจัดเชื้อเพลิงที่มีอยู่จำนวนมาก ก่อนที่จะมีมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด และจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมดังกล่าว  ดังนั้นจึงได้ระดมกำลังที่จะดำเนินการเข้าทำการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ก่อน เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่อาจจะเกิดขึ้นได้


แชร์ข่าวพะเยา