โรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการถอนฟัน ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอเมืองพะเยา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพะเยา โดย ทันตแพทย์บุญเลิศ  รณกิตติพิสุทธิ์ พร้อม ผู้ช่วยทันตแพทย์ทิพวัลย์ มูลเมือง ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการถอนฟันผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา ภายใต้ โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั้งนี้มีผู้ต้องขังรับบริการทั้งหมด 20 ราย ถอนฟันรวม 18 ราย 27 ซี่ ตรวจและให้ยาฆ่าเชื้อ 2 ราย ตรวจ ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา