รพ.พะเยาแจ้งการใช้อาคารผู้ป่วยนอก(ใหม่)

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศจากโรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันจันทร์ที่31มกราคม 2565 เป็นต้นไป อาคารผู้ป่วยนอก(ใหม่) รพ พะเยาเปิดให้บริการดังนี้

ชั้น 1 ประชาสัมพันธ์  ศูนย์เปล ห้องบัตร ห้องตรวจสอบสิทธิ์  สังคมสงเคราะห์  ห้องยา การเงิน  ห้องตรวจสุขภาพ

ชั้น2 ห้องตรวจอายุรกรรม  คลินิคพิเศษ อายุรกรรม  ห้องตรวจทั่วไป

ชั้น3 ห้องตรวจเด็ก  คลินิคพัฒนาการเด็ก

 ส่วนห้องตรวจอื่นนอกเหนือจากนี้ ยังเปิดบริการที่เดิม และจะทยอยขึ้นมาเปิดบริการที่ตึกใหม่ ในอาทิตย์ถัดไป จึงขอแจ้งให้ผู้รับบริการที่มีใบนัดและมีเจาะเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ก่อนพบแพทย์ ให้ไปทำให้เรียบร้อย เสร็จแล้วมาพบแพทย์ตามห้องตรวจที่นัดตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลพะเยาโทร 054-409300


แชร์ข่าวพะเยา