จิตอาสาในหมู่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะริมถนน

แชร์ข่าวพะเยา

ที่บ้านแม่กาหัวทุ่งตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำโดยนายสิทธิศักดิ์  เครืออินทร์ พร้อมด้วย ผช. สท. อสม.และจิตอาสาในหมู่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหมู่บ้านและทำสะอาดถนนในหมู่บ้านและทำแนวกันไฟชิงเผาก่อนในพื้นที่ป่าชุมชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 35 คน


แชร์ข่าวพะเยา