ปภ.จังหวัดพะเยา รณรงค์ใช้สะพานลอยทางข้าม

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ข้ามถนน ใช้สะพานลอยทางข้าม เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่เป็นศูนย์ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และตลาด ซึ่งมีการใช้ยวดยานพาหนะที่มีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง

   วันที่31มกราคม2565 เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่งานป้องกันจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ทหารจาก มณฑลทหารบกที่ 34  ตลอดจนถึงบริษัทเอกชนในเรื่องของการป้องกันอุบัติภัยต่างๆร่วมกันเข้าทำการรณรงค์ในเรื่องของการใช้สะพานลอย บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา และฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เดินข้ามถนนโดยการใช้สะพานลอยในการเดินทางข้าม เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและได้รับความสูญเสียจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่าน และการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก

    โดยนายยศกร สุขสะอาด หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดพะเยา ระบุว่า ในวันนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน โดยรณรงค์ให้มีการใช้สะพานลอยในการเป็นทางข้าม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกต่อความปลอดภัย เนื่องจากที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนจะใช้การข้ามถนนที่มีลักษณะ จะข้ามถนนในบริเวณที่ตนเองต้องการ แต่ก็เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น ดังนั้นในวันนี้ทางจังหวัดพะเยา จึงได้มีการรณรงค์ ที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางข้ามถนนบริเวณสถานที่ราชการ โรงพยาบาลโรงเรียน ตลาด หรือสถานที่อื่นๆที่มียวดยานผ่านไปมาพลุกพล่านให้หันมาใช้สะพานลอยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดการสูญเสีย ซึ่งจากการที่มีการรณณรงค์วันนี้ พบว่ามีพี่น้องประชาชน จำนวนมาก ได้หันมาใจเอาใจใส่กับความปลอดภัยดังกล่าว โดยใช้สะพานลอยกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา ได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รวมทั้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาในการที่จะช่วยดูแลเรื่องของโครงสร้างความปลอดภัย ตลอดจนถึงความสะอาดของสะพานลอยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัย และลดอุบัติเหตุอันจะเกิดจากการข้ามถนนที่ปลอดภัย


แชร์ข่าวพะเยา