ปลูกดาวเรืองท่องเที่ยวและขายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

     หญิงสาววัย 61 ปี ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่ประมาณ 1 งานครึ่ง ปลูกดอกดาวเรือง ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปและจำหน่ายกล้าพันธ์รวมทั้งดอก สร้างรายได้งาม วันละไม่ต่ำกว่า 700  บาท  ซึ่งดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้เป็นดอกที่มีขนาดใหญ่และมีความแน่นสามารถเก็บไว้ได้นานจึงเป็นที่ต้องการของตลาด

   วันที่31มกราคม2565 นางแววดาว จันจม  หญิงสาววัย 61  ปี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา กำลังทำการดูแลผลผลิตผลผลิตดอกดาวเรือง ของเขาที่ปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณ 1 งานครึ่ง ภายในสวนบริเวณหลังบ้าน ซึ่งขณะนี้ดอกดาวเรืองเริ่มสามารถให้ผลผลิตได้แล้ว หลังจากที่เขาใช้เวลาในการปลูกดอกดาวเรืองเพียงประมาณ 1 เดือนครึ่ง ก็สามารถออกดอกและเริ่มให้ผลผลิตได้แล้ว และขณะนี้ก็เริ่มมีคนเดินทางเข้ามาชมและหาซื้อผลผลิตของตนเองแล้ว เนื่องจากผลผลิตมีความสมบูรณ์สวยงาม และมีดอกที่มีขนาดใหญ่

    โดยนางแววดาว จันจม  เล่าว่า ตนเองใช้พื้นที่ในการปลูกดอกดาวเรืองประมาณ 1 งานครึ่ง ในการปลูกดอกดาวเรือง หลังน้องสาวซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมต้นกล้าเยาวชนไทย ได้รับงบประมาณและเมล็ดพันธ์มาในการปลูกดอกดาวเรืองดังกล่าว ตนเองจึงได้ทำการปลูกและใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง ผลผลิตดอกดาวเรืองก็เริ่มออกดอกแล้ว  ซึ่งในส่วนของการจำหน่ายนั้นตนเองจะจำหน่ายในลักษณะที่ส่วนหนึ่งตากแห้งส่งให้กับโครงการ ส่วนหนึ่งจะขายเป็นกล้าพันธ์เป็นต้นในราคาต้นละ 20 บาท ใส่กระถาง จะจำหน่ายที่ 100 บาท และจะจำหน่ายในลักษณะเป็นดอกๆด้วย ซึ่งขณะนี้ผลผลิตเริ่มทยอยออกดอกและมีความสวยงาม ยังได้เปิดให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปด้วย ซึ่งในการปลูกดอกดาวเรืองตรงนี้ถือว่าสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

นางแววดาว จันจม  บ้านเลขที่ 92 หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โทร 081-9738776


แชร์ข่าวพะเยา