พุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน หรือพิธีตักบาตร(เป็งปุ๊ด) ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น 9 องศา

แชร์ข่าวพะเยา

เวลา 00.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2562 พระครูวิจิตร กิจจานุกูล รองเจ้าอาวาส วัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง)ต.เวียงอ.เมืองจ.พะเยาพร้อมคณะสงฆ์ และชาวพุทธศาสนิกชน ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน หรือวันเป็งปุ๊ด ซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เดือน 3 ออก 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธและเป็นวันพระ  โดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน เพื่อให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตและพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในคืนพระจันทร์เต็มดวง ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิ 9 องศา จนพระภิกษุสงฆ์สามเณรต้องคลุมผ้าห่มสวมหมวกไหมพรหม เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นของอากาศ ตอนเที่ยงคืน เช่นเดียวกับชาวพุทธศาสนิกชน ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวและหมวกด้วยเช่นกันเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นในขณะที่ทำบุญใส่บาตรเป็งปุ๊ดหรือตักบาตรเที่ยงคืน

             การตักบาตรเที่ยงคืน โดยจะทำการตักบาตรพระอุปคุต ตามความเชื่อว่า พระอุปคุตซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ สะดือทะเล ในรอบ ๑ ปีจะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ จนชาวพุทธศาสนิกชนพากันออกมาตักบาตรพระอุปคุต ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนถึงปัจจุบันของชาวล้านนา

          สำหรับประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนเป็งปุ๊ด วัดอื่นๆทั่วจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันทำพิธีตักบาตรเที่ยงคืนเป็งปุ๊ด  ขึ้นพร้อมกันโดยพระสงฆ์-สามเณรเดินไปตามถนน ในชุมชนวัดแต่ละแห่ง  เพื่อให้ชาวพุทธศาสนิกชน  ได้ทำบุญตักบาตรเพื่อให้ตนเองตลอดจนครอบครัวให้มีความสุขความเจริญตามความเชื่อของชาวล้านนา และในคืนนี้มีฝนตกลงมาขณะมีการตักบาตรพระ แต่ชาวพุทธศาสนิกชน มีศรัทธาแรงกล้า ก็ไม่หวั่นฝนตก ต่างกางร่มตักบาตรพระจนเสร็จพิธีดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา