จ.พะเยา เตรียมจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก

แชร์ข่าวพะเยา

     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) หรือ กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก เตรียมจัดงาน“ มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์พ.ศ.2565 ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด

    วันที่1กุมภาพันธ์2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมตัวแทนซึ่งประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน ในนามกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ต้องร่วมกันดำเนินการแถลงข่าว การจัดเตรียมจัดงาน“ มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมถึงมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกนั้น มีมากกว่า 18 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 1. ดาราอั้ง / 2. ไทใหญ่ / 3. ไตหย่า / 4. บีซู / 5. ลาหู่ / 6. ไทเขิน / 7. ปกาเกอญอ / 8. ไทพวน / 9. อาข่า / 10. ขมุ / 11. เย้า หรือ อิ้วเมี่ยน / 12. ม้ง / 13. ลัวะ / 14. ไทลื้อ / 15. ปะโอ / 16. ภูไท หรือ ผู้ไท / 17. ลีซู หรือ ลีซอ / 18. ไทยวน

     โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ภายใต้ชื่องาน “งานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022” ภายใต้แนวคิด “ข่วงชาติพันธุ์ วิถีบรรพกาล ตำนานบรรพชน”  มีการจำหน่ายสินค้าชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ วิถีการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) และยังเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา