เปิดซุ้มหมู่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจเป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าแฝกเหนือ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

         วันที่ 31 มกราคม 2565  เวลา 09.30 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าแฝกเหนือ ตำบลป่าแฝก ในการดำเนินการก่อสร้างใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนบ้านป่าแฝกเหนือ พื้นที่ใกล้เคียง และหน่วยงานต่างๆ ร่วมจิตศรัทธา บริจาคงบประมาณในการก่อสร้างซุ้มประตูดังกล่าว ซึ่งมีความสวยงามและสอดคล้องกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการออกแบบโดยอาจารย์เจริญ มาบุตร ศิลปินชาวพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าแฝก คณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 


แชร์ข่าวพะเยา