จ.พะเยา แถลงข่าวจัดกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 44 – 46 ประจำปี พ.ศ. 2565

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา แถลงข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565   เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา  หนึ่งเดียวในโลก  ครั้งที่ 44-46 จังหวัดพะเยา

    วันที่  2 กุมภาพันธ์2565  นายบำรุง  สังข์ขาว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา  ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และผู้แทน ททท.สำนักงานเชียงราย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 44-46 จังหวัดพะเยา”  ที่ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์พลาซ่า  สาขาพะเยา  ซึ่งจังหวัดพะเยาโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 44-46 จังหวัดพะเยา”   ซึ่งเริ่มมีการเวียนเทียนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2551 หลังจากได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลา ไปประดิษฐาน ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาต่อมาทางจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับชุมชนรอบกว๊านพะเยา ได้จัดงานเวียนเทียน ณ วัดติโลกอารามอย่างต่อเนื่อง

             ในปี พ.ศ.2565 นี้  ทางจังหวัดพะเยา  ก็ได้มีการกำหนด ที่จะจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา  ครั้งที่ 44  เนื่องในวันมาฆบูชา    ในวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565    ครั้งที่ 45  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565  และครั้งที่ 46  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565  เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยาและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

       จังหวัดพะเยา  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพะเยา จังหวัดใกล้เคียง  นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ  มาท่องเที่ยวงานประเพณี และวัฒนธรรม เนื่องในวัน มาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชาประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดพะเยา ชม ทิวทัศน์ยามเย็นของกว้านพะเยา การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ชิม อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้าน  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม  เวลา 17.00 น. พิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 44 – 46 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม พร้อมชมศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม   ลงเรือประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยา กับบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดง  หลังทิวเขาอันสวยงามของกว๊านพะเยา  ที่จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่กว้านพะเยาจะสวยที่สุด  และขอเชิญชวนมาพักค้างคืนที่พะเยา  เพื่อมาชมความสวยงามของกว๊านพะเยา ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทางจังหวัดพะเยายังคงจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19   


แชร์ข่าวพะเยา