ไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลตำบลแม่กาสงบ

แชร์ข่าวพะเยา

จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อ 2-3วันที่ผ่านมา ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่กา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ระดมกำลังเข้าทำการดับไฟ ที่ลุกไหม้บ่อขยะดังกล่าวได้สงบ 100% ขณะที่นายก เทศมนตรีตำบลแม่กา ระบุว่าอยากจะให้จังหวัดมีการรวมศูนย์ที่ทิ้งขยะ เนื่องจากปัญหาในเรื่องไฟลุกไหม้บ่อขยะของเทศบาลเกิดขึ้นต่อเนื่องแทบทุกปี เนื่องจากยังใช้ลักษณะการทิ้งขยะแบบฝังกลบอยู่ จึงเป็นปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา

    วันที่3กุมภาพันธ์2565นายสะอาด ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ต้องเข้าทำการติดตามกรณีเหตุการณ์บ่อขยะของเทศบาลตำบลแม่กา ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้เกิดไฟลุกไหม้เมื่อ 2-3 วัน ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บ่อขยะที่มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เกิดไฟลุกไหม้แทบหมด และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยล่าสุดในเที่ยงวันนี้สามารถดำเนินการดับไฟจนดับสนิท 100% หลังจากที่ได้ระดมเครื่องจักร จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ เข้าทำการดับไฟบริเวณบ่อขยะดังกล่าว

     โดยนายสะอาด ไชยกุล นายกเทศมนตรี ตำบลแม่กา ระบุว่าไฟที่ลุกไหม้บ่อขยะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุที่ไฟป่าบริเวณโดยรอบลุกลามเข้าในบริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาล ซึ่งเป็นลักษณะแบบฝังกลบ ซึ่งขณะนี้สามารถที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวได้ครบ 100% โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจากพื้นที่บ่อขยะนั้นอยู่ไกลจากชุมชน โดยอยู่ในพื้นที่ป่าค่อนข้างลึก รวมทั้งการระดมกำลังเข้าทำการดับไฟได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะเกิด ขึ้นแทบทุกปี เนื่องจากการจัดเก็บขยะมีลักษณะที่ยังเป็นการฟังกลบ จึงทำให้ไฟสามารถลุกใหม่ได้ตลอด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ทางจังหวัด ได้มีการดำเนินโครงการขยะศูนย์รวมที่มีลักษณะเป็นครบวงจร เพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆยังคงต้องสิ้นเปลืองงบประมาณกับการกำจัดขยะที่ค่อนข้างสูงและไม่ถูกสุขลักษณะ อยู่เป็นจำนวนมาก ถ้าหากสามารถดำเนินการในลักษณะรวมศูนย์ของจังหวัดได้ ก็จะลดภาระและปัญหาดังกล่าวลงได้เป็นอย่างมาก

    สำหรับบ่อจัดการขยะของเทศบาลตำบลแม่กา มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ในแต่ละวันต้องรองรับปริมาณขยะเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ 10 ตัน


แชร์ข่าวพะเยา