NT พะเยาส่งมอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้กับเทศบาลตำบลป่าแฝก

NT พะเยาส่งมอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้กับ เทศบาลตำบลป่าแฝก จำนวน 15 จุด (16 กล้อง)   ณ.เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี สกุลชาย นาคสัจ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา  บริษัท โทรคมนาคม  แห่งชาติ  จำกัด  (มหาชน )  พร้อมทีมงาน ส่งมอบกล้องวงจรปิด (CCTV)  เทศบาลตำบลป่าแฝก จำนวน 15 จุด (16 กล้อง)  โดย นายสมจิต คำสม  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เป็นผู้รับมอบ พร้อม นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ และ พ.ต.ท. ถาวร  เมืองใจ สวป.สภ.แม่ใจ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าแฝก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ และ สักขีพยาน ในพิธีส่งมอบครั้งนี้ด้วย