นายอำเภอเมืองพะเยา เปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ตำบลบ้านใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ กลุ่มสตรีตำบลบ้านใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่ /ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่/ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหม่ /กลุ่มสตรีตำบลบ้านใหม่ /นักเรียน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา