รพ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การให้บริการอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่

ประกาศ โรงพยาบาลพะเยาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปห้องตรวจทั่วไปนอกเวลา ให้บริการตรวจที่ห้องตรวจทั่วไป ณ. อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เนื่องจากห้องบัตร ห้องยาห้องการเงิน ย้ายขึ้นไปอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปห้องทำแผลฉีดยา ให้บริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น.งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา : 054-409300 ต่อ 2000 / 2100