PEAพะเยา ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

แชร์ข่าวพะเยา

PEAพะเยา ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำแม่ปืม เพื่อนำไปใช้เป็นมวลสารสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างหอพระและสร้างพระพุทธรูปประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ. บ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น.  นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEAพะเยา มอบหมายให้ นายนิมิตร ปิวศิลป์ ผู้จัดการ PEA แม่ใจ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน PEA พะเยา และกฟฟ. ในสังกัด  ได้เดินทางไปยัง บ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา  เพื่อทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำแม่ปืม เพื่อนำไปเป็นมวลสารในการสร้างพระพุทธรูปประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำแม่ปืมเป็นตาน้ำธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากแผ่นดิน


แชร์ข่าวพะเยา