จ.พะเยา โควิด-19 ยังพุ่ง 41 ราย คลัสเตอร์ตรุษจีน

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 41 ราย โดยพบคลัสเตอร์ใหม่งานเลี้ยงตรุษจีนจีนเลี้ยงผี ของพี่น้องชนเผ่า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดย 2 วันที่ผ่านมาพบผู้ป่วยแล้วร่วม 30 ราย

    วันที่6กุมภาพันธ์ 2565สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19รายใหม่จำนวน 41 ราย โดยมีการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 3 ราย (มาจากกรุงเทพฯ  อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ภูมิลำเนา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ )และติดเชื้อในจังหวัด 38 ราย เป็นการติดเชื้อในคลัสเตอร์เดิมที่ยังมีการระบาดคลัสเตอร์งานเลี้ยงตรุษจีนเลี้ยงผี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  และติดเชื้อในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงานและโรงเรียน   มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองพะเยา 19 ราย อำเภอปง 12 ราย อำเภอดอกคำใต้ 5 รายและอำเภอแม่ใจ 2 ราย

    โดยขณะนี้รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกเดือนมกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 944 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 3 ราย รวมกลับบ้านสะสม 639 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  ( 175 ราย ) ศูนย์พักคอยอำเภอเมืองพะเยาและอำเภอภูซาง  ( 2 ราย )  Home Isolation อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปงและอำเภอภูกามยาว ( 128 ราย ) รวมจำนวนทั้งสิ้น  305 รายขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว เข็ม 1 จำนวน 310,473 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.54 เข็ม 2 จำนวน 300,771 ราย ร้อยละ 70.27 และเข็ม 3 จำนวน 80,550 ราย ร้อยละ 18.82 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 428,001 ราย


แชร์ข่าวพะเยา