โรงพยาบาลพะเยา ทำพิธีบรรจุกล่องแท่นศิลาฤกษ์ลงในฐานชุกชี

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  เป็นประธานในพิธีบรรจุกล่องแท่นศิลาฤกษ์ลงในใต้ฐานชุกชี สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิทรงเครื่อง หน้าตัก 4 ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีอุโมงค์คำ เป็นองค์ประธาน ประพรมน้ำมนต์ โปรยดอกไม้มงคล ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้นโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา