NT พะเยา แจ้งเหตุขัดข้องไฟไหม้สายสื่อสาร

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 5.00 น ได้เกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสาร ณ.สามแยก  หน้า อบจ.พะเยา ส่งผลกระทบให้ระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์บริเวณดังกล่าว ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวและอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข จึงขออภัยมาในความไม่สะดวก


แชร์ข่าวพะเยา