มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา ร่วมกิจกรรมตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

  มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา ร่วมกิจกรรม กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต  ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2565ณ. ท่าน้ำวัดติโลกอาราม และ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. พลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกิจกรรม กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2565  ณ ท่าน้ำวัดติโลกอาราม และ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นาย ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 150 คน


แชร์ข่าวพะเยา